دوره پنجم آموزش سخنرانی دینی (شیراز)

صوت جلسات اول و دوم فصل «روایتگری» استاد دهقان + گزارش تصویری

صوت جلسات اول و دوم فصل «روایتگری» ارائه شده توسط استاد حجت الاسلام مجید دهقان از پنجمین دوره آموزش فن خطابه موسسه امیربیان استان فارس، جهت استفاده اعضاء محترم سایت آماده دریافت است. جهت تهیه صوت جلسات به صفحۀ خرید این محصول در فروشگاه دوره های مجازی مراجعه فرمایید. ((اینجا …

بیشتر بخوانید »

صوت جلسات اول تا چهارم فصل «ماندگاری کلام»

صوت جلسات اول تا چهارم فصل «ماندگاری کلام» ارائه شده توسط استاد دهقان از پنجمین دوره آموزش فن خطابه موسسه امیربیان استان فارس، جهت استفاده اعضاء محترم سایت آماده دریافت است. نکته۱: فقط اعضاء امیربیان با استفاده از نام کاربری و رمز عبور (ورود به سایت) می توانند صوت ها را …

بیشتر بخوانید »

صوت جلسات اول تا چهارم فصل «روایتگری سیره شهداء» + گزارش تصویری

صوت جلسات اول تا چهارم فصل «روایتگری سیره شهداء» ارائه شده توسط استاد پاشاپور از پنجمین دوره آموزش فن خطابه موسسه امیربیان استان فارس که در باغ موزه دفاع مقدس شیراز برگزار گردیده است، جهت استفاده اعضاء محترم سایت آماده دریافت است. جهت تهیه صوت جلسات به صفحۀ خرید این …

بیشتر بخوانید »

صوت فصل «رفتارسازی» استاد دهقان

صوت فصل رفتار سازی در سخنرانی ارائه شده توسط استاد دهقان از پنجمین دوره آموزش فن خطابه موسسه امیربیان استان فارس جهت استفاده اعضاء محترم سایت آماده دریافت است. نکته۱: فقط اعضاء امیربیان با استفاده از نام کاربری و رمز عبور (ورود به سایت) می توانند صوت ها را دریافت کنند. …

بیشتر بخوانید »

صوت فصل «پرورش احساس» استاد دهقان

صوت فصل پرورش احساس در سخنرانی ارائه شده توسط استاد دهقان از پنجمین دوره آموزش فن خطابه موسسه امیربیان استان فارس جهت استفاده اعضاء محترم سایت آماده دریافت است. نکته۱: فقط اعضاء امیربیان با استفاده از نام کاربری و رمز عبور (ورود به سایت) می توانند صوت ها را دریافت کنند. …

بیشتر بخوانید »

صوت جلسات اول و دوم فصل اقناع اندیشه (دوره پنجم)

صوت جلسات اول و دوم فصل اقناع اندیشه در سخنرانی ارائه شده توسط استاد دهقان از پنجمین دوره آموزش فن خطابه موسسه امیربیان استان فارس جهت استفاده اعضاء محترم سایت آماده دریافت است. نکته۱: فقط اعضاء امیربیان با استفاده از نام کاربری و رمز عبور (ورود به سایت) می توانند صوت …

بیشتر بخوانید »

صوت جلسات سوم و چهارم فصل اقناع اندیشه (دوره پنجم)

صوت جلسات سوم و چهارم فصل اقناع اندیشه در سخنرانی ارائه شده توسط استاد دهقان از پنجمین دوره آموزش فن خطابه موسسه امیربیان استان فارس جهت استفاده اعضاء محترم سایت آماده دریافت است. نکته۱: فقط اعضاء امیربیان با استفاده از نام کاربری و رمز عبور (ورود به سایت) می توانند صوت …

بیشتر بخوانید »

صوت جلسات پنجم و ششم فصل انگیزه سازی (دوره پنجم)

صوت جلسات پنجم و ششم فصل انگیزه سازی در سخنرانی ارائه شده توسط استاد دهقان از پنجمین دوره آموزش فن خطابه موسسه امیربیان استان فارس جهت استفاده اعضاء محترم سایت آماده دریافت است. نکته۱: فقط اعضاء امیربیان با استفاده از نام کاربری و رمز عبور (ورود به سایت) می توانند صوت …

بیشتر بخوانید »

صوت جلسات سوم و چهارم فصل انگیزه سازی (دوره پنجم)

صوت جلسات سوم و چهارم فصل انگیزه سازی در سخنرانی ارائه شده توسط استاد دهقان از پنجمین دوره آموزش فن خطابه موسسه امیربیان استان فارس جهت استفاده اعضاء محترم سایت آماده دریافت است. نکته۱: فقط اعضاء امیربیان با استفاده از نام کاربری و رمز عبور (ورود به سایت) می توانند صوت …

بیشتر بخوانید »

صوت جلسات اول و دوم فصل انگیزه سازی (دوره پنجم)

صوت جلسات اول و دوم فصل انگیزه سازی در سخنرانی ارائه شده توسط استاد دهقان از پنجمین دوره آموزش فن خطابه موسسه امیربیان استان فارس جهت استفاده اعضاء محترم سایت آماده دریافت است. نکته۱: فقط اعضاء امیربیان با استفاده از نام کاربری و رمز عبور (ورود به سایت) می توانند صوت …

بیشتر بخوانید »