بایگانی/آرشیو وبگاه ها

صوت جلسه ششم فصل «انگیزه سازی در سخنرانی دینی»

دانلود این فایل فقط برای افراد شرکت کننده در دوره های آموزش خطابه امکان پذیر است. برای دیدن لینک دانلود حتما ابتدا از گزینه «ورود» بالای صفحه وارد سایت شود نام کاربری: کد موسسه        رمز عبور: کدملی از ارائه صوت به فردی غیر از خودتان جدا بپرهیزید چرا …

بیشتر بخوانید »

صوت جلسه پنجم فصل «انگیزه سازی در سخنرانی دینی»

دانلود این فایل فقط برای افراد شرکت کننده در دوره های آموزش خطابه امکان پذیر است. برای دیدن لینک دانلود حتما ابتدا از گزینه «ورود» بالای صفحه وارد سایت شود نام کاربری: کد موسسه        رمز عبور: کدملی از ارائه صوت به فردی غیر از خودتان جدا بپرهیزید چرا …

بیشتر بخوانید »

صوت جلسه چهارم فصل «انگیزه سازی در سخنرانی دینی»

دانلود این فایل فقط برای افراد شرکت کننده در دوره های آموزش خطابه امکان پذیر است. برای دیدن لینک دانلود حتما ابتدا از گزینه «ورود» بالای صفحه وارد سایت شود نام کاربری: کد موسسه        رمز عبور: کدملی از ارائه صوت به فردی غیر از خودتان جدا بپرهیزید چرا …

بیشتر بخوانید »

صوت جلسه سوم فصل «انگیزه سازی در سخنرانی دینی»

دانلود این فایل فقط برای افراد شرکت کننده در دوره های آموزش خطابه امکان پذیر است. برای دیدن لینک دانلود حتما ابتدا از گزینه «ورود» بالای صفحه وارد سایت شود نام کاربری: کد موسسه        رمز عبور: کدملی از ارائه صوت به فردی غیر از خودتان جدا بپرهیزید چرا …

بیشتر بخوانید »

صوت جلسه دوم فصل «انگیزه سازی در سخنرانی دینی»

دانلود این فایل فقط برای افراد شرکت کننده در دوره های آموزش خطابه امکان پذیر است. برای دیدن لینک دانلود حتما ابتدا از گزینه «ورود» بالای صفحه وارد سایت شود نام کاربری: کد موسسه        رمز عبور: کدملی از ارائه صوت به فردی غیر از خودتان جدا بپرهیزید چرا …

بیشتر بخوانید »

صوت جلسه اول فصل «انگیزه سازی در سخنرانی دینی»

دانلود این فایل فقط برای افراد شرکت کننده در دوره های آموزش خطابه امکان پذیر است. برای دیدن لینک دانلود حتما ابتدا از گزینه «ورود» بالای صفحه وارد سایت شود نام کاربری: کد موسسه        رمز عبور: کدملی از ارائه صوت به فردی غیر از خودتان جدا بپرهیزید چرا …

بیشتر بخوانید »