بایگانی/آرشیو وبگاه ها

فایل تصویری نمونه اول پیاده سازی کلیدهای اصلی پردازش پیام

دانلود این فایل فعلا فقط برای افراد شرکت کننده در دوره ششم شیراز امکان پذیر است. ((به زودی امکان دانلود برای دیگر دوستان فراهم خواهد شد)) برای دیدن لینک دانلود حتما ابتدا از گزینه «ورود» بالای صفحه وارد سایت شود نام کاربری: کد ملی        رمز عبور: شماره …

بیشتر بخوانید »

صوت جلسه ششم فصل «آماده سازی» استاد زارعی – دوره ششم شیراز – موضوع : مطالعه

دانلود این فایل فقط برای افراد شرکت کننده در دوره ششم شیراز امکان پذیر است. ((به زودی امکان دانلود برای دیگر دوستان فراهم خواهد شد)) برای دیدن لینک دانلود حتما ابتدا از گزینه «ورود» بالای صفحه وارد سایت شود نام کاربری: کد ملی        رمز عبور: شماره همراه …

بیشتر بخوانید »

صوت جلسه پنجم فصل «آماده سازی» استاد زارعی – دوره ششم شیراز

دانلود این فایل فقط برای افراد شرکت کننده در دوره ششم شیراز امکان پذیر است. ((به زودی امکان دانلود برای دیگر دوستان فراهم خواهد شد)) برای دیدن لینک دانلود حتما ابتدا از گزینه «ورود» بالای صفحه وارد سایت شود نام کاربری: کد ملی        رمز عبور: شماره همراه …

بیشتر بخوانید »

صوت جلسه چهارم فصل «آماده سازی» استاد زارعی – دوره ششم شیراز

دانلود این فایل فقط برای افراد شرکت کننده در دوره ششم شیراز امکان پذیر است. ((به زودی امکان دانلود برای دیگر دوستان فراهم خواهد شد)) برای دیدن لینک دانلود حتما ابتدا از گزینه «ورود» بالای صفحه وارد سایت شود نام کاربری: کد ملی        رمز عبور: شماره همراه …

بیشتر بخوانید »

صوت جلسه سوم فصل «آماده سازی» استاد زارعی – دوره ششم شیراز

دانلود این فایل فقط برای افراد شرکت کننده در دوره ششم شیراز امکان پذیر است. ((به زودی امکان دانلود برای دیگر دوستان فراهم خواهد شد)) برای دیدن لینک دانلود حتما ابتدا از گزینه «ورود» بالای صفحه وارد سایت شود نام کاربری: کد ملی        رمز عبور: شماره همراه …

بیشتر بخوانید »

صوت جلسه دوم فصل «آماده سازی» استاد زارعی – دوره ششم شیراز

دانلود این فایل فقط برای افراد شرکت کننده در دوره ششم شیراز امکان پذیر است. ((به زودی امکان دانلود برای دیگر دوستان فراهم خواهد شد)) برای دیدن لینک دانلود حتما ابتدا از گزینه «ورود» بالای صفحه وارد سایت شود نام کاربری: کد ملی        رمز عبور: شماره همراه …

بیشتر بخوانید »

صوت جلسه اول فصل «آماده سازی» استاد زارعی – دوره ششم شیراز

دانلود این فایل فقط برای افراد شرکت کننده در دوره ششم شیراز امکان پذیر است. ((به زودی امکان دانلود برای دیگر دوستان فراهم خواهد شد)) برای دیدن لینک دانلود حتما ابتدا از گزینه «ورود» بالای صفحه وارد سایت شود نام کاربری: کد ملی        رمز عبور: شماره همراه …

بیشتر بخوانید »