نظر سنجی دوره

نظرسنجی دورۀ فشردۀ آموزش سخنرانی دینی - خواهران طلبه کازرون

  • 12 بعلاوه پنج =
    لطفا نتیجه عملیات ریاضی را در جعبه مقابل وارد کنید